Sera iklim Kontrol Sistemi Neden Önemli?

Sera iklim Kontrol Sistemi Neden Önemli?
22 Ekim 2018Yorum Yap
Sera iklim Kontrol Sistemi Neden Önemli?

Sera iklim Kontrolü

Son teknoloji iklimlendirme sistemlerimiz, dünyanın her yerindeki her türlü iklim koşulunda hassas yetiştirme koşulları sağlar.

Mahsulünüz ne olursa olsun, iklim kontrollü bir sera için ihtiyacınız olan her şeyi sağlamak için şirket içi sistemlerimizi önde gelen endüstri paydaşlarıyla birleştiriyoruz.

İdeal yetiştiricilik ortamı değişkenleri, son teknoloji klima kontrolörleri, sensörler, meteoroloji istasyonları, kullanıcı dostu yazılımlar ve en önemlisi sektördeki en büyük eğitim ve teknik destek ekibi aracılığıyla dikkatli bir şekilde yönetilir.

Gakon Netafim iklim yönetim sistemleri, enerji tasarrufu sağlayıp ve daha sürdürülebilir bir operasyon oluştururken, optimum düzeyde, yani kısacası daha az kaynakla daha çok  verim elde etmenize, yardımcı olacaktır.

İklim kontrollü bir sera projesinde ısıtma, mahsulün büyümesi için en uygun sıcaklık ortamını oluştururken, seradaki ideal nem düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Sadece kış aylarında değil, yıl boyunca seralarda ısıtmaya ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla Gakon Netafim iklim kontrollü sera projelerinde kritik faktörlerden birisi de, ideal yetiştirme koşullarını sağlayacak en güvenli, sürdürülebilir ve enerji açısından en verimli ısıtma çözümüne ulaşmaktır. Bu ısıtma çözümü jeotermal bir kaynağa, birleşik ısıya, doğal gaza veya fuel oile dayalı olabilir.

Amacımız, sürdürülebilir enerji kullanımı konusundaki uzmanlığımızla, seranız ve çiftliğiniz için toplam işletme maliyetlerinde düşüşe vesile olan önemli miktardaki enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olmaktır.

Sulama sistemleri ile bitkinin doğal yağışlar aracılığı ile alamadığı eksik suyun farklı yöntemlerle bitkinin kök bölgesine verilir. Bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi için topraktan su alması gerekir. Bu rutin döngü halini alan su alış verişi doğru sulama sistemleri ile yapıldığı zaman denge sağlanmış olur.

Sulama sistemi yetersiz olursa ve doğru şekilde sulama yapılmazsa verim ve kalite düşer. Seracılık yoğun iş yükü gerektirdiğinden, özellikle işletmeciler otomasyon sistemleri ile birlikte sulama işi yaparlar. Doğru sulama sistemi sayesinde su, zaman ve iş yükünden tasarruf edilir.

Sulama Sistemleri Nelerdir?

Sulama sistemleri, damlama sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemi ve filtre sulama sistemi olarak üç ana gruba ayrılır. Damlama sulama sistemi, suyun ve gübrenin damlatıcılar aracılığı ile bitkinin köküne verilmesidir. Boru şebekesi sistemi ile istenirse her bitkiye götürülür. Damla sulama ile sulamanın az olduğu yerlerde sudan maksimum fayda alınır.

Eğimli araziye sahip bölgelerde erozyon riski olmadan sulama yapılmasını sağlar. Arazideki bütün bitkiler eşit olarak sulanır ve gübrelenir. Yağmurlama sulama sistemi, yer altı ve yer üstünden alınarak küçük miktar ve şekilde uygulanır. Düzgün yapıya sahip olmayan seralarda başarılı şekilde uygulanır.

Sulama Sistemleri İle Su Artırımı

Doğru sulama sistemleri ile yüksek sulama randımanlarına ulaşılır. Kolay işletilir ve mevsimlere göre su artırılabilir.

admin Websitesi