Sulama Gübreleme Otomasyonu Neden Önemli

Sulama Gübreleme Otomasyonu Neden Önemli
22 Ekim 2018Yorum Yap
Sulama Gübreleme Otomasyonu Neden Önemli

NETAFİM SULAMA Gübreleme Otomasyonu?

Sulama sistemleri ile bitkinin doğal yağışlar aracılığı ile alamadığı eksik suyun farklı yöntemlerle bitkinin kök bölgesine verilir. Bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi için topraktan su alması gerekir. Bu rutin döngü halini alan su alış verişi doğru sulama sistemleri ile yapıldığı zaman denge sağlanmış olur.

Sulama sistemi yetersiz olursa ve doğru şekilde sulama yapılmazsa verim ve kalite düşer. Seracılık yoğun iş yükü gerektirdiğinden, özellikle işletmeciler otomasyon sistemleri ile birlikte sulama işi yaparlar. Doğru sulama sistemi sayesinde su, zaman ve iş yükünden tasarruf edilir.

Sulama Sistemleri Nelerdir?

Sulama sistemleri, damlama sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemi ve filtre sulama sistemi olarak üç ana gruba ayrılır. Damlama sulama sistemi, suyun ve gübrenin damlatıcılar aracılığı ile bitkinin köküne verilmesidir. Boru şebekesi sistemi ile istenirse her bitkiye götürülür. Damla sulama ile sulamanın az olduğu yerlerde sudan maksimum fayda alınır.

Eğimli araziye sahip bölgelerde erozyon riski olmadan sulama yapılmasını sağlar. Arazideki bütün bitkiler eşit olarak sulanır ve gübrelenir. Yağmurlama sulama sistemi, yer altı ve yer üstünden alınarak küçük miktar ve şekilde uygulanır. Düzgün yapıya sahip olmayan seralarda başarılı şekilde uygulanır.

Sulama Sistemleri İle Su Artırımı

Doğru sulama sistemleri ile yüksek sulama randımanlarına ulaşılır. Kolay işletilir ve mevsimlere göre su artırılabilir.

Toprağı değil bitkiyi besleyen akıllı otomatik sulama çözümleri, damla sulama ile otomasyon sistemlerini bir araya getirerek üründen alınan verimi ve sağlanan tasarrufu daha da arttırıyor.

Suyu doğrudan bitkinin köküne ulaştıran damla sulama sistemlerinin otomasyon sistemleriyle buluşması, ölçülü dozlarda sulama imkanı tanıyarak kök bölgesinin optimum nem seviyelerinde kalmasını sağlıyor.

Toprak altı ve toprak üstü akıllı otomatik sulama sistemleriyle buharlaşma, yüzey akışı ve toprağın derinliğine sızma yoluyla kayıp olan su neredeyse ortadan kaldırılıyor.

Otomasyon üniteleriyle yapılan sulama işlemi, üreticinin tercihine bağlı olarak planlanan zamanda veya bitkinin su ihtiyacına bağlı olan toplam su miktarı baz alınarak hesaplanıyor.

Açık arazi tarımında, topraklı-topraksız seralarda da kullanılabilen akıllı sulama otomasyon sistemleri sudan tasarruf sağlarken, bitki besleme ürünlerini ve yabancı ot ilaçlarını da eş zamanlı uygulama imkânı tanıyor.

Bitkinin gelişim evresine göre ihtiyaç duyduğu su ve besin maddeleri gereken zamanda uygulanarak verimde artış yaşanıyor.

İnsan hatalarını en aza indirgeyen akıllı otomatik sulama çözümleriyle bitki besleme ve koruma işlemleri tam planlandığı gibi yerine getiriliyor.

Akıllı gübreleme, ürün geliştirme döngülerine göre, her bitkinin köklerine doğrudan doğruya su ve besin bileşimi sağlayan en uygun kök bölgesi yönetim aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Yağmur desenleriyle küçük ve iyi zamanlanmış dozları koruyan akıllı gübreleme üreticiyi liç ve yeraltı suyu kirliliğinden de korumuş oluyor.

İşlemlerin otomatik gerçekleşmesi üreticinin sulama ve gübreleme için harcadığı zamanı azaltıyor. Bitkilere eşit miktarda su ve gübre dağılımı sağladığı gibi, gelişmiş alarm kontrolü sayesinde de ani gelişen durumlarda gerekli müdahaleyi yaparak bitkinin zarar görmesini engelliyor.

Farklı bitkilerin yetişme koşullarına göre farklılaşan ihtiyaçlarda da akıllı otomatik sulama önemli avantajlar sağlıyor. Örneğin ayçiçeğin erken ve geç dönemlerde yeşil aksam gelişimini dengelemek için farklı su ve gübre uygulamaları yaparak stres koşullarını kontrol edilebiliyor.

Döllenme zamanında ise doğru sulama programı ile zamanında ve yüksek verimli hasat yapabiliyor.

admin Websitesi